Doneren

Ieder kind heeft het recht op goed onderwijs, dat hen de mogelijkheid geeft om dromen over een mooie, betere toekomst na te jagen.

Met behulp van uw donatie zorgen wij door duurzame ontwikkeling van passend en kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen van basisschool Kabira. Zodat ook zij durven dromen over de toekomst en hun dromen waar kunnen maken.

Wilt u Stichting Kabira steunen, doneer dan uw gift op bankrekeningnummer NL59 RABO 0323 5908 96, t.a.v. Stichting Kabira.

Wanneer u maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks wilt doneren, kunt u dat zelf in uw elektronisch bankprogramma aangeven.

Omdat Stichting Kabira volledig uit vrijwilligers bestaat, komt uw gift voor 100% ten goede aan het goede doel. Via onze website en Facebook houden wij u op de hoogte van onze ontwikkelingen in Oeganda.