Lokalen en leerkrachten

In augustus 2017 werd na een overleg met de onderwijsinspectie over de schrijnende onderwijssituatie in Munami de afspraak gemaakt dat de lokale overheid een gekwalificeerde leerkracht aan zal stellen die betaald wordt door de overheid, voor elk lokaal dat Stichting Kabira bouwt.

In april 2018 ging de bouw van het eerste lokaal van start en inmiddels zijn er vier lokalen en een kantoor gebouwd. Bovendien telt de school inmiddels vier gekwalificeerde leerkrachten en volgen twee peuter en kleuterjuffen een opleiding. De rest van het team wordt op dit moment aangevuld door enthousiaste en leergierige ongekwalificeerde leerkrachten, die net als de rest van het team ondersteund worden door onderwijsprofessionals.

Daarnaast stijgt het leerlingenaantal explosief. In 2017 kwamen er op een hele goede dag zo’n 90 kinderen bij elkaar onder de boom of in een vervallen hut. In de eerste term van 2020 zijn er 254 kinderen ingeschreven. En dan te bedenken dat verreweg de meeste kinderen nog dagelijks thuis zitten.