Onderwijskwaliteit

We streven naar een hoge onderwijskwaliteit en zetten daarom de hulp van onderwijsprofessionals in bij het ondersteunen van het schoolteam. Deze ondersteuning wordt voornamelijk uitgevoerd door onderwijsprofessional Ambrose Nyonga en hoofdinspecteur van onderwijs Sam Mbangire.

Met behulp van trainingen over uiteenlopende onderwijsonderwerpen gevolgd door klassenobservaties en feedbackmomenten wordt het schoolteam ook na het behalen van hun diploma ondersteund en gestimuleerd om te blijven ontwikkelen. Ook de directie wordt ondersteund en begeleid bij het uitvoeren van haar taken en verantwoordelijkheden.

Op 22 juli 2019 gingen Camilo Otim en Vera Linn Harthoorn op bezoek bij de Chief Administrative Officer (CAO) van Nakasongola, het district waar Kabira ligt. Na een korte presentatie en overleg met de hoofdinspecteur en onderwijsprofessional Ambrose Nyonga besloot de CAO een proces te starten dat de school officieel erkent zal maken. Een prachtige ontwikkeling, zeker als je bedenkt dat dat normaal pas mogelijk is wanneer je voor elke klas minimaal een lokaal hebt.