Onderwijskwaliteit

We streven naar een hoge onderwijskwaliteit en zetten daarom de hulp van onderwijsprofessionals in bij het ondersteunen van het schoolteam. Deze ondersteuning wordt voornamelijk uitgevoerd door onderwijsprofessional Ambrose Nyonga en hoofdinspecteur van onderwijs Sam Mbangire.

Met behulp van trainingen over uiteenlopende onderwijsonderwerpen gevolgd door klassenobservaties en feedbackmomenten wordt het schoolteam ook na het behalen van hun diploma ondersteund en gestimuleerd om te blijven ontwikkelen. Ook de directie wordt ondersteund en begeleid bij het uitvoeren van haar taken en verantwoordelijkheden.

Inmiddels is de school officieel erkend en mogen we binnenkort naast een aanvulling van het team met nieuwe gekwalificeerde leerkrachten ook een gekwalificeerde directie verwelkomen!