Stichting Kabira

Stichting Kabira ondersteunt in samenwerking met de lokale gemeenschap kansarme jongeren, met name door de duurzame ontwikkeling van passend en kwalitatief goed onderwijs.

Ieder kind heeft het recht op goed onderwijs, dat hen de mogelijkheid geeft om dromen over een mooie, betere toekomst na te jagen.

Onze stichting

Hoewel we na ons bezoek in augustus 2017 gestart zijn met onze projecten, zijn we sinds 28 maart 2019 officieel een stichting. Een stichting met een duidelijke missie en visie en een veelzijdig bestuur.