ANBI

Stichting Kabira heeft de ANBI status aangevraagd. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u hierover informeren.