Het bestuur

Stichting Kabira heeft een zeer gevarieerd bestuur, waarbij bestuursleden zowel afkomstig uit Nederland als uit Oeganda komen. Op deze manier kan de stichting haar projecten optimaal ondersteunen en volgen.

Vera Linn Harthoorn - Voorzitter
Reina Catharina Denkers - Secretaris
Camilo Otim - Penningmeester
Sam Mbangire - Algemeen bestuurslid

Vergoedingen

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het huidige bestuur maakt hier echter geen gebruik van, om zo 100% van de donaties en giften aan onze projecten te kunnen besteden.