Stichting Kabira heeft ten doel het in samenwerking met de lokale gemeenschap ondersteunen van kansarme jongeren, met name door duurzame ontwikkeling van passend en kwalitatief goed onderwijs.
 
Onze missie

Wij geloven in de kracht van onderwijs. Daarom streven wij naar een duurzame ontwikkeling van passend en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen, waardoor ook kansarme kinderen opgeleid kunnen worden tot bekwame en zelfredzame burgers. Zodat alle kinderen durven dromen over de toekomst en hun dromen waar kunnen maken.

 
Onze visie

Bij ons werk gaan we uit van de kracht van samenwerking, kwaliteit en duurzaamheid. Onze programma’s komen tot stand in samenwerking met kinderen, ouders, lokale gemeenschappen en hun bestuurders en de lokale overheid. Het is hierbij belangrijk dat de programma’s na realisatie zonder hulp van Stichting Kabira kunnen functioneren. We streven daarom naar duurzame ontwikkelingen van hoge kwaliteit.

Met deze onderliggende visie realiseert Stichting Kabira haar missie onder andere door:

- Klaslokalen te bouwen in gebieden waar niet of nauwelijks onderwijs geboden wordt, volgens afspraak met de onderwijsinspectie, dat de school voor elk gebouwd klaslokaal een gekwalificeerde leerkracht, betaald door de overheid krijgt. Op dit moment zet de stichting zich in ieder geval in voor lokalen voor basisschool Kabira in Nakasongola, Oeganda.

- In samenwerking met lokale onderwijsprofessionals leerkrachttrainingen te realiseren of te ondersteunen, ter bevordering van de onderwijskwaliteit op scholen.